Zastoupení firmy SKYLOCK

Od roku 2021 ARDENT Brno zastupuje na českém, slovenském a polském ůzemí izraelskou firmu SKYLOCK, nabízející produkty na ochranu prostor proti dronům. Více na oficiálním webu firmy SKYLOCK.

Cvičné vě?e pro výcvik osádek vrtulníků

Speciální cvičné vě?e vybavené navijákem konstruované dle přání zákazníka pro nácvik visení pod vrtulníkem, záchrany osob či výsadku z vrtulníku. Robustní, precizně zpracované těleso z tlakového odlitku hliníku zaručuje při nízké vlastní hmotnosti jeho velkou pevnost. Standardizované stavební řady přesvědčí snadnou přístupností ke v?em opotřebitelným dílům.

 • Převodovka a hnací kotouč z tvrzené oceli zaručují malé opotřebení komponentů.
 • Ochrana proti přetí?ení jako standard (u navijáku pro dopravu osob).
 • Naviják je mo?no zavěsit do centrálního závěsného bodu pomocí nosného cepu. Alternativně jsou k dispozici upevňovací body v rozích tělesa navijáku pro flexibilní fixaci navijáku ?rouby nebo cepy.
 • Skupina zatřídění 1Bm/M3 (1Cm/M2 pro 18 m/min.) podle FEM/ISO.
 • Motory podle VDE 0530, ochrana IP 55 proti vniknutí prachu a tryskající vody.
 • Standardní provozní napětí: EURO napětí 400 V, 3 fáze, 50 Hz, alt. 460 V, 3 fáze, 60 Hz.
 • 24 V ovládací napětí (kromě ovládání transportu materiálu pro stacionární pou?ití ? 42 V).
 • Kontrolní čidlo pro jednoduché a bezpečné připojení na proměnlivé zdroje proudu.
 • Motor zdvihu s teplotní pojistkou proti přehřátí jako standard pro del?í ?ivotnost.
 • Certifikováno nezávislou zku?ebnou (DGUV).
 • Pro pou?ití k transportu osob certifikováno podle EN 1808, DIN EN 60204-32 nezávislou zku?ebnou (DGUV).

Mobilní heliporty z plastových roho?í

Mobilní heliporty jsou konstruovány pro rychlé pou?ití při budování bezpečných přistávacích ploch pro vrtulníky. Heliporty mají mnohé výhody jako např. zvý?ení bezpečnosti při vzletu a přistávání vrtulníků. Heliport je velmi pevný a umo?ňuje vyrovnání plochy pro přistání bez pou?ití tě?kých mechanizmu pro úpravu terénu. Jednou z hlavních výhod je velmi dobrá viditelnost pilota při přistávání a vzletu zvlá?tě v pou?tních oblastech a mo?nost pou?ití heliportu i v noci vzhledem ke speciální úpravě okrajů heliportu. Celý povrch heliportu je protiskluzový.

Hlavní výhodou heliportů z plastových roho?í je velmi snadná instalace bez pou?ití tě?ké techniky a speciálních strojů ? není potřeba pou?ít ani vysokozdvi?né vozíky či jeřáby. Heliport jsou schopny postavit dvě osoby bez pou?ití techniky. Heliport se velmi snadno udr?uje ? pouze pou?itím proudu vody.

Vzhledem k tomu, ?e heliport je slo?en s standardizovaných prvků je mo?no sestavit heliport pou?itelný jak pro velké typy vrtulníků tak pro men?í typy. Heliporty mají přideleno NSN.

Standardní rozměry heliportů jsou následující: 50 x 50 m, 20 x 20 m, 20 x 12 m, 10 x 8 m

Spojování jednotlivých dílů heliportů se deje pomocí speciálních vázacích kolíků a k zemi je heliport připevněn kovovými hřeby.

Heliporty jsou určeny pro v?echny typy vrtulníků od velmi tě?kých MI 17, MI 24 a? po vrtulníky typu Tiger či Appache.

Podvěsné vybavení pro transport materiálu či vysaní nebo záchranu osob

 • speciální podvěsné háky pro transport nateriálu i osob
 • podvěsné nákladní sítě s nosností a? 4 tuny
 • podvěsné nákladní plo?iny s nosností 1,5 tuny
 • podvěsná světla pro háky, nekroutící se lana, desky pro uchycení lana k háku
 • speciální podvěsné (provazové) ?ebříky
 • kompletní pracovní kombinézy, přezky, plovací vesty, pracovní postroje

Zku?ební stav pro kontrolu tlaku a pracovních charakteristik vrtulníků

Technická data: (pro BO 105)

 • dynamický tlak 5 ? 155 bar
 • 2 samostatné nastavitelné vstupy tlaku
 • kapacita pumpy 2,4 l/min. ? průbě?ně
 • 8,2 l/min. za 10 sec.

Technická data nastavení tlaku pro zkou?ky musí být upravena pro jednotlivé typy vrtulníku!

Vyrobeno v roce 2019 TDC. Všechna repliky práva vyhrazena.